Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Steun onderzoek naar kinderrechten.
Want voorkomen is beter dan genezen.

Doneer nu!

Filosoof Marieke Hopman (1988) studeerde in 2014 af met een onderzoek naar kinderrechten, inclusief veldonderzoek naar de casus kindsoldaten in Rwanda en Nederland.

Elk kind heeft recht op educatie. Maar lang niet alle kinderen gaan ook naar school. Sterker nog; elk jaar zijn er 59 miljoen kinderen die niet eens naar de basisschool gaan. Wie zijn deze kinderen? En waarom gaan zij niet naar school?

Steun het onderzoek naar recht op educatie, zodat ik een antwoord kan vinden op deze vragen.