Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Het onderzoek

Het volledige, Engelstalige onderzoeksvoorstel vindt u hier

U kunt het budget hier inzien.

Samenvatting Onderzoeksvoorstel

In 2014 bestaat het VN kinderrechtenverdrag 25 jaar. Ondanks de vele successen, is er nog veel ruimte voor verbetering. Over de hele wereld worden nog dagelijks de rechten van miljoenen kinderen geschonden. Om dit aan te pakken is een fundamenteler begrip van kinderrechten, inclusief de verschillende artikelen van het verdrag, noodzakelijk.

Tijdens dit PhD onderzoek komen, naast een theoretisch-rechtfilosofisch onderzoek naar de rechten van het kind, drie casussen aan bod, over welke elk aparte rapporten zullen verschijnen;

1. Recht op onderwijs (IVRK art. 28, 29) in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) en Nederland
Het bloederige conflict in CAR woedt al enkele jaren. Hierdoor zijn in grote delen van het land de scholen al meer dan drie jaar gesloten. Wat betekent dit voor de generatie die nu opgroeit? Hoe kunnen zij, als het conflict weer voorbij is, de samenleving weer opbouwen en hoe houdt dit verband met het recht van het kind op educatie?

2. Recht op het voorop stellen van het belang van het kind (IVRK art. 3) in de Turkse Republiek Cyprus (TRC) en Nederland
In het kinderrechtenverdrag staat dat het belang van het kind altijd voorop moet staan. Maar wat is “het belang van het kind”? Dit leidt vaak tot onduidelijkheid. De TRC ontstond ruim vijftig jaar geleden na een Tukse aanval op het Griekse eiland. In dit nog steeds door oorlog geschonden gebied waar zelfs de hoofdstad vol staat met kapotgeschoten huizen, groeien duizenden kinderen op. Hun situatie is nog nooit eerder onderzocht. Op welke manier wordt er op TRC rekening gehouden met het belang van het kind?

3. Recht op bescherming tegen exploitatie (IVRK art. 35, 36): commerciële seksuele exploitatie van kinderen in de USA en Nederland
Het kind heeft het recht om beschermd te worden, met name wanneer het schadelijke arbeid betreft, zoals kinderprostitutie. Echter zijn veel kinderen nog steeds slachtoffers van de seksindustrie. Men denkt hierbij vaak aan Thailand of Afrika, maar het is een feit dat deze praktijk zeer vaak voorkomt in de USA. Hoe kan deze praktijk worden aangepakt en hoe kan het schaden van kinderen door ze te dwingen hun lichaam te verkopen, worden gestopt?