Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Marieke Hopman

By

16 februari 2016

Studeer mee: eerbiedigen van de identiteit van het kind

16 februari 2016 | By | No Comments

Tekst: Ronen, Y. (2004) ‘Redefining the child’s right to identity’, International Journal of Law, Policy and the Family 18, pp. 147-177.

Introductie
Professor Ronen analyseert het recht van het kind op eerbiediging van zijn/haar identiteit (art. 8 IVRK). Wat houdt dit recht eigenlijk in?

Voor Ronen ligt de nadruk op het onderscheid tussen een meer individualistische, onafhankelijke visie en een meer afhankelijke, communitaristische visie. Want wie of wat bepaalt jouw identiteit; jouw eigenheid, jouw aangeboren karakter bijvoorbeeld, of juist de groep waarbinnen je opgroeit? Voor Ronen is deze vraag de basis voor wat in juridische zaken moet begrepen worden als het recht op identiteit.

Praktisch gezien komen deze vragen naar voren wanneer bijvoorbeeld ouders gaan scheiden, of kinderen geadopteerd worden. Wat is de band van het kind met zijn/haar omgeving, en moeten we die beschermen omdat dit belangrijk is voor de identiteitsvorming? Wat als wij denken dat deze omgeving schadelijk is voor het kind? Het antwoord wat Ronen is dat we de beslissing hierover meer bij het kind moeten leggen. Het is tenslotte het kind wat kan bepalen welke aspecten voor hem/haar belangrijk zijn voor de vorming van zijn/haar identiteit.

Discussie
Voor een meer uitgebreide introductie en discussievragen, zie dit document.

Submit a Comment