Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Marieke Hopman

By

8 december 2015

Study along: the ethics of participatory research with children

8 december 2015 | By | No Comments

In de laatste studiegroep hebben we ons gericht op hoe we de rol van kindparticipatie kunnen evalueren. Wanneer kinderen de kans krijgen om te participeren, in onderzoek of in andere contexten (school, NGO werk, familie), komen ethische vragen ten tonele, zoals:

– wie kan instemmen om te participeren (kind, volwassene, of beiden)?
– hoe kunnen volwassenen luisteren naar kinderen?
– kunnen volwassenen open zijn voor de agendapunten van kinderen?
– wie analyseert, presenteert en behoudt de uitkomsten?

Thomas & O’Kane schreven “The Ethics of Participatory Research with Children”  in 1998, waarin zij deze issues bediscussiëren in relatie tot hun onderzoek naar wie beslissingen maakt in de wereld van kinderen die onder toezicht staan. De auteurs beweren dat onderliggend aan de ethische vragen we het perspectief vinden dat wordt ingenomen over kinderen en de betekenis van de kindertijd (p. 338).

Hier vind je het document dat de studiebijeenkomst over ethiek en kindparticipatie introduceert.

Submit a Comment