Image Image Image Image Image Image Image Image Image

2016 januari

Marieke Hopman

By

5 januari 2016

Studeer mee: de rol van kinderen in relatie tot migratie & familiehereniging in Nederland

5 januari 2016 | By | No Comments

Tekst: van Walsum, S. (2011) ‘Sex and the regulation of belonging: Dutch family migration policies ìn the context of chnging family norms’, in: Kraler, A., Kofman, E., Kohli, M. & Schmoll, C. (eds.) (2011) Gender, Generations and the Family in International Migration. Amsterdam: Amsterdam University Press. Pages 57-69 (until 2.5).

Introductie
In haar hoofdstuk presenteert van Walsum een historische analyse van Nederlands familierecht en migratierecht, beginnend bij de periode van decolonisatie na 1945. De auteur linkt het exclusie/inclusie proces (wie hoort er bij “ons” en wie niet?) aan veronderstelde nationale normen en waarden. Zij voert bewijzen aan waarbij ze laat zien dat de vraag wie wel of niet in Nederland mag worden, voor een groot deel bepaald wordt door de vraag “heeft deze persoon dezelfde Nederlandse normen en waarden?”. Die Nederlandse normen en waarden zijn zaken als economische zelfstandigheid, vrijheid, gelijkheid en individuele verantwoordelijkheid (p. 62, 66).

Door de nadruk op het individu (niet de groep is verantwoordelijk, maar het individu) verandert in de loop van de geschiedenis de rol van de nucleaire familie, oftewel het gezin. Het betekent voor kinderen bijvoorbeeld dat als de ouders in Nederland wonen en hier genaturaliseerd worden, maar de kinderen groeien een aantal jaar op in het buitenland bijvoorbeeld bij familie, zij daarna niet naar Nederland mogen komen omdat zij gezien worden als een “integratie-risico” (p. 66).

Discussie
Voor een meer uitgebreide introductie en discussievragen, zie dit document.