Image Image Image Image Image Image Image Image Image

2016 mei

Marieke Hopman

By

27 mei 2016

Duizenden kinderen thuis zonder onderwijs: persbericht

27 mei 2016 | By | No Comments

26 mei 2016

Voorkant Onderwijs.jpgPERSBERICHT: Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag heeft ieder kind recht op onderwijs, maar in Nederland zitten duizenden kinderen thuis omdat school, ouders en gemeente het niet eens kunnen worden over wat het beste onderwijs zou zijn voor het kind. Zo blijkt uit het door Defence for Children gepubliceerde rapport: “(W)elk kind heeft recht op onderwijs?”, dat vandaag wordt gelanceerd.In het rapport ligt de focus op de ruim 15.000 kinderen die niet naar regulier of speciaal onderwijs gaan. De drie groepen waar naar is gekeken:
  • Thuisonderwijs. Onderwijs dat thuis door ouders of externe docenten wordt gegeven, heeft voor kinderen voor- en nadelen. In sommige gevallen kunnen kinderen niet naar school en dan kan thuisonderwijs een goede oplossing zijn. De kinderen komen echter vaak achter te lopen op het gebied van sociale vaardigheden en relaties, zeker in relatie tot leeftijdsgenoten.
  • Thuiszitters. Thuiszitters zijn kinderen die uitvallen uit het schoolsysteem, door een keuze van de ouders of van de school. Van deze kinderen krijgt een deel thuisonderwijs en een deel krijgt geen onderwijs. Deze situatie ontstaat meestal door een conflict tussen school en ouders.
  • Roma kinderen. Een relatief groot deel van de Roma kinderen gaat niet naar school of volgt alleen primair onderwijs. Oorzaken zijn een combinatie van discriminatie door scholen, overheid en de maatschappij in het algemeen, desinteresse of andere toekomstverwachtingen van ouders.

Marieke Hopman, auteur van het rapport en promovendus Tilburg University: “Thuisonderwijs of thuis zitten zonder onderwijs is in principe schadelijk voor de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Uit vrijwel alle gesprekken met de kinderen blijkt dat het ontwikkelen van sociale vaardigheden, met name in relatie tot leeftijdsgenoten, ontzettend belangrijk is.”

Jan Pronk, oud-minister en adviseur promotieonderzoek: “Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat voorbereidt op een leven in onze gecompliceerde maatschappij. Dus niet alleen kinderen zonder beperking, of kinderen met de juiste etniciteit, maar alle kinderen in Nederland. Het is de hoogste tijd dat de overheid zijn taak, om dit recht te garanderen, serieus op gaat pakken.”

Wanneer het recht van kinderen op onderwijs wordt geschonden, zou er een centrale partij moeten zijn die conflicten tussen verschillende beslissers op kan lossen en daarbij het belang van het kind centraal stelt. De suggestie die daarvoor in dit rapport is gedaan, is het aanstellen van een gemeentelijke leerrechtambtenaar.

Aloys van Rest, directeur van Defence for Children: “In Nederland zitten duizenden kinderen thuis, terwijl ze recht hebben op onderwijs. Dit is een schending van de kinderrechten en dit gaat in tegen internationale afspraken.  Zoals ook de kinderen in het rapport aangeven zou er een verschuiving moeten plaatsvinden van een ‘plicht op onderwijs’ naar een  ‘recht op onderwijs’. Zo stel je het belang van het kind in het onderwijs centraal, iets waarvan dit rapport duidelijk laat zien dat dit nodig is.”

Naar aanleiding van het rapport heeft Ypma (PvdA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kamervragen gesteld.

Defence for Children petitie kinderpardon aan kamerleden-19.jpg

Thuiszitters Rebecca en Sebastiaan reiken eerste exemplaar van het rapport uit aan leden van het expert panel: Jet ten Brinke (onderwijsinspectie), Paul Zoontjens (prof. onderwijsrecht TiU) en Paul van Meenen (Twee Kamer lid commissie onderwijs, D66).

Credits: Defence for Children/Daniella van Bergen.

Marieke Hopman

By

19 mei 2016

In gesprek met kinderen over kinderrechten

19 mei 2016 | By | One Comment

Yesterday I gave a lecture (mostly a conversation really) for children about children’s rights. It was so great! Some of the children had prepared an exposition about children’s rights. One of the important questions we discussed was: what is the meaning of children’s legal rights for your daily life? It turned out that if adults (parents, teachers) do not realize these rights they are virtually non-existent. Because it is parents and teachers who decide directly over children. So a legal right to play and leisure does not mean much if your parents say you have to work all day.

In relation to adults and decision making, the children said they wanted to be heard, trusted and taken seriously more by adults.

 DSCN0357DSCN0335

After we discussed the child’s right to education. One of the questions we discussed was whether homeschooling respects the child’s right to education. Most children agreed that homeschooling should not be the choice of the parent only, but children should have a say. The children who were in school, said they would miss their friends and that they think the social side of school (learning social skills and relations) is an important part of education. Then one boy spoke up, who said that sometimes school education in a big group is not possible because of a child’s disabilities. The children agreed that in that case, home education might be a good idea but it would be even better if you could for example use a webcam in the classroom so that the child can also still be a part of the social process. This one boy then admitted that he is in fact being currently homeschooled and furthermore he admitted that indeed, for a long time he did not have any friends and now he had only one.

DSCN0360DSCN0322

It was so amazing and brave of this boy to share his experiences – but in fact, it was of all children. They were all so great, open and respectful and sharing their thoughts and experiences. It was a really wonderful and inspiring evening. And in the end they came up and asked me for a signature! :)

The children’s rights exposition can also be seen during the presentation of my research report “what children have a right to education?”, about children’s rights to education in the Netherlands, with a special focus on homeschooling, children out of school and Roma children. If you would like to attend the presentation, please send an email to m.j.hopman@uvt.nl.
Marieke Hopman

By

17 mei 2016

Presentatie rapport ‘(W)elk kind heeft recht op onderwijs?’

17 mei 2016 | By | No Comments

Beste allen,

Mijn onderzoeksrapport, getiteld ‘(W)elk kind heeft recht op onderwijs?: Een onderzoek naar de betekenis van recht op onderwijs voor kinderen in Nederland, specifiek gericht op thuisonderwijs, thuiszitters en Roma kinderen’, is af! Het wordt volgende week donderdag en vrijdag gepresenteerd, op donderdag 26 mei in Den Haag, op vrijdag 27 mei in Tilburg.

Hieronder vind je het programma. Wil je ook komen? Stuur dan even een mailtje naar m.j.hopman@uvt.nl

programma presentatie

Marieke Hopman

By

16 mei 2016

Rechtszaken en overige uitspraken over recht op onderwijs in Nederland

16 mei 2016 | By | 2 Comments

Voor mijn deelonderzoek naar het recht op onderwijs van kinderen in Nederland, heb ik een aantal Nederlandse rechtszaken m.b.t. recht op onderwijs, en een aantal uitspraken van de geschillencommissie passend onderwijs op een rijtje gezet. Voor wie deze wil bestuderen, publiceer ik deze schema’s (al zijn ze redelijk schetsmatig) hieronder:

– Overzicht van 31 Nederlandse rechtszaken rondom het recht van kinderen op onderwijs

– Overzicht van 7 uitspraken van Geschillencommissie Passend Onderwijs