Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Behaalde resultaten

Het PhD onderzoek: Looking at Law through Children’s Eyes
Hoe kunnen we de socio-juridische positie van het kind begrijpen in de internationale gemeenschap? Klik hier voor updates over het huidige onderzoek.

Rapport: the child’s right to education in the Central African Republicvoorkant rapport engels
Populair-wetenschappelijk rapport naar aanleiding van de tweede casus van het PhD onderozek: een rapport over het recht van kinderen op onderwijs in de Centraal Afrikaanse Republiek.

Rapport: (W)elk kind heeft recht op onderwijs?
Populair-wetenschappelijk rapport naar aanleiding van de eerste casus van het PhD onderzoek: een rapport over het recht van kinderen op onderwijs in Nederland, specifiek gericht op thuisonderwijs, thuiszitters en Roma kinderen.

Campagne: crowfdunding voor onderzoek naar recht op educatie.Rapport: (W)elk kind heeft recht op onderwijs?
Van 12 mei tot 1 juli 2015 voeren we campagne om geld in te zamelen voor dit onderzoek. Zie hier voor alle media-aandacht rondom de campagne en hier voor overige updates over de campagne.

hopman lecture

VN: Nederlandse regering moet de militaire opleiding van jongeren aanpassen.
Blog over dit politieke resultaat van onderzoek naar militaire educatie van kinderen in Nederland.

Je bent een kind als de wetgever dat vindt Door Marieke Hopman.
Publicatie in Right! tijdschrift voor kinderrechten van Defence for Children, over het onderscheid tussen kind en volwassene in het Nederlands recht. Een pleidooi om kinderen ook juridisch als kinderen te behandelen.

UN Committee on the Rights of the Child: List of issues
Het VN kinderrechten comité stelde een lijst samen van issues, n.a.v. eerder genoemd onderzoek naar militaire educatie in NL. Deze lijst met vragen is geadresseerd aan de Nederlandse regering en moet door hen beantwoord worden voor 15 maart 2015.

Kinderrechtencollectief: OPAC/VN rapport over de situatie van kinderen betrokken bij gewapende conflicten in Nederland
Het onderdeel over militaire educatie in dit rapport wat geschreven is in opdracht van de VN Kinderrechtencommissie in Genève, is een direct resultaat van eerder onderzoek naar kindsoldaten in Rwanda en Nederland.

Hoe defensie kindsoldaten ronselt.Door Marc van Dijk.
Artikel in Vrij Nederland n.a.v. het OPAC rapport en het onderzoek “Childhood and Children’s Rights”

Childhood and Children’s Rights. Door Marieke Hopman, University okindsoldaat hockeystickf Amsterdam. (MA thesis)
Thesis: een filosofische reflectie op het concept “childhood” en  rechten van kinderen.

Rwanda: opgroeien onder het juk van het verleden.Door Marieke Hopman en Arja Oomkens.
Een artikel op het blog van De Fusie, over het toekomstperspectief van de Rwandese jeugd, de generatie die opgroeide na de genocide van 1994.

De Nederlandse grondwet let niet op de kleintjes! Door Marieke Hopman.
Artikel op het forum van Nederlandrechtsstaat.nl, over het ontbreken van kinderrechten in de Nederlandse grondwet.