Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Het onderzoek

Het volledige, Engelstalige onderzoeksvoorstel vindt u hier

U kunt het budget hier inzien.

Samenvatting Onderzoeksvoorstel

In 2014 bestaat het VN kinderrechtenverdrag 25 jaar. Ondanks de vele successen, is er nog veel ruimte voor verbetering. Over de hele wereld worden nog dagelijks de rechten van miljoenen kinderen geschonden. Om dit aan te pakken is een fundamenteler begrip van kinderrechten, inclusief de verschillende artikelen van het verdrag, noodzakelijk.

Tijdens dit PhD onderzoek komen, naast een theoretisch-rechtfilosofisch onderzoek naar de rechten van het kind, verschillende casussen aan bod, over welke elk aparte rapporten zullen verschijnen, waaronder:

1. Recht op onderwijs (IVRK art. 28, 29) in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) en Nederland
Het bloederige conflict in CAR woedt al enkele jaren. Hierdoor zijn in grote delen van het land de scholen al meer dan drie jaar gesloten. Wat betekent dit voor de generatie die nu opgroeit? Hoe kunnen zij, als het conflict weer voorbij is, de samenleving weer opbouwen en hoe houdt dit verband met het recht van het kind op educatie?